Onze Expertise

Innovatie

Groenten voor 100% benutten en niets verspillen

vanRijsingensource is een van de grootste vollegrondsgroente-leveranciers van Nederland voor industriële verwerking.  
Nederland, België, Duistland, Frankrijk zijn onze hoofdteeltgebieden, daarnaast zijn we actief in verschillende andere Europese landen (onder andere in Hongarije, Portugal en Spanje). Ook onze klanten zitten verspreid over Europa. We oogsten bij voorkeur zo lokaal mogelijk en dicht bij de fabriek van de klant. Doordat we verspreid over heel Europa teeltgebieden hebben, kunnen we flexibel inspelen op specifieke vragen. 

Van zaaien tot oogsten en leveren

Van zaaien tot oogsten en leveren

Zodra we de vraag van de klant in kaart gebracht hebben, contracteren we de teler van de gewenste groenten, in de gewenste regio of het gewenste land. Zij telen, wij oogsten en leveren. 

Voor het zaaien en oogsten zetten we onze eigen machines in en in sommige gevallen laten we onze eigen mensen werkzaamheden uitvoeren op het land. Op die manier garanderen we de kwaliteit die we zelf nastreven en die klanten van ons verwachten. Het gehele proces van zaaien tot oogsten leggen we vast in ons SAP-softwaresysteem. Hierdoor is de voedselketen altijd transparant voor alle betrokkenen en kunnen wij altijd slagvaardig en efficiënt handelen: precies de juiste activiteiten op het juiste moment uitvoeren. We werken met vaste externe transporteurs om de kwaliteit te waarborgen. Zij vervoeren bijvoorbeeld tuinbonen op water en erwten op droogijs als dat omwille van de kwaliteit noodzakelijk is. 

Zero-waste

We leveren klantspecifiek. Precies wat de afnemer vraagt, in de gewenste kwaliteit en kwantiteit en op het gewenste moment. Rechte wortelen zijn bijvoorbeeld standaard, maar als ze toch krom zijn gooien we ze niet weg. Ook overschot verspillen we niet. Onze zusteronderneming vanRijsingeningredients verwerkt de nevenstromen die ontstaan tot groentesappen en vezelproducten.

De hoogst haalbare kwaliteit

Voedselveiligheid & kwaliteit

Groenteverwerkers mogen van vanRijsingensource de hoogst haalbare kwaliteit van producten verwachten. Datzelfde verwachten wij van de groentetelers met wie we werken. De telers met wie wij contracten afsluiten werken volgens de geldende kwaliteits- en veiligheidsnormen en beschikken over de nodige kwaliteitskeurmerken.

VVaK-NL / Vegaplan-BE / Q+S-DE voor de verwerkende groente industrie, het internationale Global-GAP voor de versmarkt, tot duurzaamheidskeurmerken zoals Milieukeur en Veldleeuwerik en het Biologisch segment (SKAL, Demeter, Bioland of Naturland).

source certificeringen.png

Een schat aan kennis

Kennis

In de afgelopen vijftig jaar heeft vanRijsingensource een schat aan kennis vergaard. Dat maakt het mogelijk om precies dat product te leveren wat de klant vraagt, met optimale opbrengsten en optimaal rendement.

In samenwerking met Telersvereniging De Schakel werken we er continu aan om de teeltexpertise te vergroten, groeimodellen te verbeteren en kennis van specifieke rassen uit te breiden. Eventuele knelpunten vertalen we naar onderzoeksvragen die we in samenwerking met kennis- en opleidingsinstituten beantwoorden. De resultaten vertalen we terug naar de telerspraktijk. Onze kennis borgen we in ons SAP-softwaresysteem dat we specifiek voor onze activiteiten hebben ingericht. Het beheer van alle percelen en de informatiestroom die daarbij hoort is hierin verwerkt, vanaf het moment van zaaien tot de oogst, het transport en de levering. Via track-and-trace is er altijd actuele informatie over de herkomst van de groente: we weten exact wat er in de keten gebeurt en kunnen daardoor altijd snel handelen. 

menu
sluiten