Over vanRijsingensource

Waar we voor staan

Denken in oplossingen

vanRijsingensource denkt in oplossingen, samen met de groentetelers en de groenteverwerkers. vanRijsingensource doet dat al meer dan 50 jaar en is een vooraanstaande leverancier van een uitgebreid assortiment groenteproducten. We leveren onze producten vers vanaf het land aan de groenteverwerkende industrie in vrijwel heel Noordwest-Europa.

Bestemming voor alles wat we zaaien

vanRijsingensource gaat in alles wat ze doet voor no-waste, optimale waarde uit de keten van grond tot mond. Geen zaadje gaat zonder bestemming de grond in. Dat is niet alleen omdat we vraaggestuurd telen, maar ook omdat we gek op onze groenten zijn. Weggooien is verspillen en daar houden we niet van.

Samenwerking in de keten

vanRijsingensource richt zijn activiteiten en samenwerkingsverbanden op innovatie in de breedste zin van het woord: innovatie van ideeën, denkpatronen, producten, diensten, systemen, technieken en processen. Vernieuwen en verbeteren zijn daarbij belangrijke uitgangspunten, maar ook milieuvriendelijker en energiezuiniger en dus duurzamer produceren en leveren. We werken bij voorkeur met partners in de regio van afzet.

Transparante teelt

vanRijsingensource zorgt voor directe informatie over de producten en over bijvoorbeeld gewasbeschermingsmiddelen en voedselveiligheid. Ons SAP-softwaresysteem garandeert absolute traceability: op basis van onze informatie kunnen we precies aangeven bij welke boer, op welk perceel en op welk moment een product geteeld, geoogst en getransporteerd is.

Wij werken samen met de natuur aan gezonde groenteproducten

vanRijsingengreen

vanRijsingensource is onderdeel van vanRijsingengreen. vanRijsingengreen is als familiebedrijf al ruim 50 jaar een bekende speler in de markt van gezonde en verse voedingsmiddelen, met name vollegrondsgroente. vanRijsingengreen werkt samen met de natuur aan gezonde groenteproducten. Onze bedrijven zaaien, oogsten, verwerken en verkopen op duurzame manier een grote variëteit aan groenteproducten. We versterken onze natuurlijke bronnen door intensieve teeltbegeleiding. We accepteren geen verspilling en gebruiken alle delen van onze groenten. Zero waste.

Gezonde groenteproducten

vanRijsingengreen omvat vier elkaar aanvullende bedrijven die samen het hogere doel hebben gezonde groenteproducten aan te bieden. Elk bedrijf afzonderlijk draagt bij aan de missie van de groep om circulair te ondernemen en alle grondstoffen te verwaarden en geen, of zeer gering, afval te produceren. Samen werken deze vier bedrijven met groenten van teelt tot verwerking van de laatste vezel.  

In nauwe samenwerking met telers

Teelt

Leveringszekerheid dankzij sterk en onafhankelijk netwerk

Op basis van de vraag van de groenteverwerkers contracteert vanRijsingensource telers van de gewenste groenten, in de gewenste regio of het gewenste land. Onze producten kopen we hoofdzakelijk in bij de Coöperatieve Telersvereniging De Schakel UA.

In deze onafhankelijke telersvereniging hebben zich ruim 500 professionele groentetelers in Nederland, België en Duitsland verenigd. Onze nauwe samenwerking met De Schakel bestaat al jarenlang en biedt de groenteverwerkers leveringszekerheid. Bovendien werken we samen met de telers van De Schakel aan onderzoek, het vergroten van kennis en expertise, optimaal rendement en optimale opbrengsten.

In de voortdurende kennisontwikkeling onderhoudt De Schakel intensief contact met zowel toeleveranciers, adviesorganisaties en onderzoeksinstanties in Nederland, België en Duitsland. Dat zijn onder andere WUR-PPO, Flanders-Food, Landwirtschaftskammer en de belangenorganisatie TOG (Teelt Ondersteuning Groenten).

Vraaggericht telen en leveren van groenten

Historie

vanRijsingensource vindt haar oorsprong in de jaren vijftig van de vorige eeuw. De ondernemende Mierlose tuinder Harrie van Rijsingen startte toen met het vraaggericht telen en leveren van groenten. Dit deed hij in antwoord op de vraag van en op basis van een contract met de groenteverwerkende industrie. Deze vraaggerichte contractteelt bleek een gat in de markt.

Harrie van Rijsingen

vanRijsingensource wist steeds meer telers en groenteverwerkende bedrijven voor deze formule te interesseren. Het bedrijf ging beide partijen ook steeds meer diensten aanbieden, met name op het gebied van teeltadvies en -begeleiding, zaaien en oogsten, verwerking, planning, organisatie en logistiek. Begin jaren tachtig droeg Harrie het bedrijf over aan zijn vijf zonen. Zij bouwden de onderneming verder uit en ontwikkelden daarnaast een aantal nieuwe activiteiten. Om de groei op te kunnen vangen, verhuisde vanRijsingensource in 2000 van Mierlo naar Helmond.

Onze kwaliteiten:
uniek teelt- en ketenmanagement

Kernwaarden & -kwaliteiten

vanRijsingensource staat voor de kernwaarden die we met de hele groep vanRijsingengreen uitdragen:

  • Langdurige loyale relaties met alle belanghebbenden
  • Deskundig en ultranieuwsgierig naar groente
  • Transparant
  • No waste

Daarnaast heeft vanRijsingensource een aantal specifieke kernkwaliteiten. Klanten krijgen van ons een oplossingsgerichte houding die erop is gericht om te telen wat onze klanten vragen, zonder ook maar iets van de geteelde groenten te verspillen (zero waste).

De kernkwaliteiten van vanRijsingensource:

  • Uniek teelt- en ketenmanagementsysteem
  • Circulariteit
  • No waste
  • Kennis van groente
menu
sluiten